Club Lejonhjärta är en registrerad förening vars syfte är att stöda det finska lag som deltar i den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna. Samtliga tolv lag som deltar i tävlingen stöds på motsvarande sätt av advokatklubbar. De senaste åren har klubbarna kommit från följande städer: Stockholm, Lund, Uppsala, Umeå, Tromsö, Oslo, Köpenhamn, Århus, Reykjavik, Åbo och Helsingfors. Lagen består oftast av sex medlemmar.

Advokatbyråerna Waselius & Wist, Borenius, Castrén & Snellman, Dittmar & Indrenius, Roschier och Hannes Snellman är understödande medlemmar av Club Lejonhjärta. Ordförandeskapet för Club Lejonhjärta roterar mellan advokatbyråerna vart annat år.

Illustration: Rad av gamla lagböcker