I det fiktiva fallet har en individs rättigheter enligt Europeiska människorättskonventionen eventuellt kränkts av Nordiska Unionen. Fallet har alltid anknytning till något nordiskt land och den Nordiska Unionen fungerar som statsfiguren för alla nordiska länder.

Argumenteringen skall bygga på tidigare fall som dömts av Europeiska människorättsdomstolen i Strasbourg. Dessa fall finns att tillgå på domstolens hemsida på Internet och laget brukar tillbringa otaliga timmar med att “surfa” efter fall på nätet och läsa igenom dessa. Även rättslitteratur på området används flitigt. De tävlande förväntas också kunna tillämpa och vid behov utvidga konventionen på ett välmotiverat sätt.