Club Lejonhjärta r.f. sammankallar till årsmöte fredagen den 12 februari 2016 kl. 16.00 på Advokatbyrå Borenius (Södra Esplanaden 2, 00130 Helsingfors).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt sponsorering av en studieresa för laget och dess huvudcoacher.

Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna.

Helsingfors, 1.2.2016

Styrelsen