Club Lejonhjärta r.f. sammankallar till årsmöte onsdagen den 15 februari 2017 kl. 17.00 på Advokatbyrå Borenius (Södra Esplanaden 2, 00130 Helsingfors).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt eventuell ändring av stadgarna (regler för möteskallelse).

Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna.

 

Helsingfors, 31.1.2017

Styrelsen