Club Lejonhjärta r.f. sammankallar till årsmöte tisdagen den 28 januari 2020 kl. 16.00 på Advokatbyrå Roschier (Kaserngatan 21 A, 00130 Helsingfors).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Alla föreningens medlemmar är hjärtligt välkomna.

 

Helsingfors, 4.1.2020

Styrelsen